Информация за свободни места за ученици

 

Уважаеми дами и господа, скъпи бъдещи и настоящи ученици,

9 а Свободни места за ученици през учебната 2018/2019 година. Професия Икономист, специалност Земеделско стопанство – прием след завършено Основно образование след VІІ клас. 1 25.10.2018г.

Уважаеми дами и господа, скъпи бъдещи и настоящи ученици,

8 б Свободни места за ученици през учебната 2018/2019 година. Професия Агроеколог, специалност Агроекология, НИНРИЧЕ – Руски език – прием след завършено Основно образование след VІІ клас. 1 19.09.2018г.

Уважаеми дами и господа, скъпи бъдещи и настоящи ученици,

8 б Свободни места за ученици през учебната 2018/2019 година. Професия Агроеколог, специалност Агроекология, НИНРИЧЕ – Руски език – прием след завършено Основно образование след VІІ клас. 2 14.09.2018г.

Може да се запознаете със информация за свободните места в паралелките в училището: ТУК.

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ

Уважаеми дами и господа, скъпи бъдещи и настоящи ученици,

8 б Свободни места за ученици през учебната 2018/2019 година. Професия Агроеколог, специалност Агроекология, НИНРИЧЕ – Руски език – прием след завършено Основно образование след VІІ клас. 1 1.10.2018г.
8 в Свободни места за ученици през учебната 2018/2019 година. Професия Монтьор на ССТ, специалност Механизация на селското стопанство, НИНРИЧЕ – Руски език – прием след завършено Основно образование след VІІ клас. 1 1.10.2018г.

Може да се запознаете със информация за свободните места в паралелките в училището: ТУК.

ГРАФИК НА ИЗПИТНИ СЕСИИ НА УЧЕНИЦИТЕ СЕСИЯ СЕПТЕМВРИ 2018г.

Всички изпити,определени  по график са с начална дата – 03.09.2018г.

Графици:

1.ГРАФИК ИЗПИТИ ДФО 9.2018Г.

2.ГРАФИК ИЗПИТИ ЗФО 9.2018Г.

3.ГРАФИК ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ 9.2018Г.

Политика на поверителност- Информация за общ регламент за защитаGDPR

Във връзка с новия европейски стандарт за защита на личните данни – Общ регламент за защита на данните – General Data Protection Regulation (GDRP) влизащ в сила от 25.05.2018г., Ви уведомяваме, че може да се запознаете със стандартната информация и законовите изисквания и наредби от страницата на :

Комисията за защита на личните данни

Училището ни е регистриран Администратор на лични данни и съблюдава нормативните рамки. Във връзка с това Ви информираме, че на сайта ще бъде обособена секция Политика на поверителност и защита на личните данни,актуализирана и  изготвена съгласно нормативните изисквания и Новата обща рамка на регламента.

За правно основание за обработка на данни от администратора може да се: приема 1. Съгласие: членовете на персонала / учениците / родителите дават недвусмислено съгласие на училището да обработва личните им данни с определена цел. 2.Договор: обработката е необходима за наемане на служителя, договор или договор за назначаване на студенти. 3.  Правно задължение: обработката е необходима на училището, за да се съобрази със законовите изисквания.

Изискванията на законодателството за защита на личните данни са задължителни за  персонала, нает от училището и всяка трета страна, която е сключила договор за предоставяне на услуги в рамките на училището.

 

ПГСС -Първомай и НП” ИКТ в системата на предучилищното и училищно образование”

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ)

В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ 2017

За поредна година Професионална гимназия по селско стопанство”Васил Левски” гр.Първомай кандидатства и беше избрана за финансиране по Национална програма  ИКТ в системата на предучилищното и училищно образование.

През 2015 година училището Националната програма финансира въвеждането на терминални работни места в три интернет зали с допълнителни поддържащи сървърни устройства.Към момента гимназията е одобрена за финансиране по  Компонент 2 ‐ Използване на съвременни методи за преподаване и създаване на електронно 
учебно съдържание и използване на електронни платформи по Националната програма ИКТ в системата на предучилищното и училищно образование.

Допълнително финансиране  ще има и по Компонент 1 за интернет  свързаност  на училищата.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА  ИКТ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ НА ОФИЦИАЛНАТА СТРАНИЦА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ НА МОН,КАКТО И –ТУК